Maatila on liikeyritys

Maatilan taloudellinen menestyminen riippuu ratkaisevan paljon tilan omasta liikkeenjohdosta.

Yritysten - myös maatilojen - menestyksen takana on aina strategia:
toiminnan selkeä päämäärä, ymmärrys ympäristöstä ja omista resursseista
ja kyky tarttua mahdollisuuksiin.

Yritysjohtajat tuntevat parhaiten yrityksensä ja vastaavat yrityksen
strategiasta. Silti he lähes poikkeuksetta käyttävät apunaan
ulkopuolisia asiantuntijoita pohtiessaan yrityksensä johtamista.
Ulkopuolinen asiantuntija tuo strategiatyöhön uuden, tuoreen näkökulman
ja etenkin menetelmän, jolla strategiaprosessi viedään läpi. Maatilat
ovat viime vuosikymmenen olleet rajussa muutoksessa. Silti osa
maatilayrityksistä menestyy edelleen varsin hyvin.

Heikura & Pohjamo on maatilojen ja maatilayritysten
liikkeenjohtoon keskittynyt konsulttiyritys. Lue miten me autamme
maatilayrityksiä kasvamaan.